Kaart
Menu

Wie was Quint?

Op 15-jarige leeftijd vertrok hij uit zijn geboorteland Sri Lanka...

...en vestigde zich in 1773 eerst in Amsterdam. Later in Utrecht studeerde hij filosofie en rechten. Quint had een vlotte babbel en schreef vanaf 1781 voor De Post van den Neder-Rhijn, een tweewekelijkse courant van de patriotten. Daar begon zijn avontuur als een van de belangrijkste patriotten in de strijd voor meer vrijheid.

Het aantal tegenstanders groeide en groeide...

Zijn tegenstanders uit het kamp van de stadhouder van Oranje vielen Quint vaak persoonlijk aan. Ze noemden hem bijvoorbeeld 'een zwart ondier vol lastervonden' vanwege zijn Ceylonese vader. Dit raakte hem enorm.

Ondanks vele tegenslagen leverde hij een belangrijke bijdrage aan een meer democratisch bestuur

Hij zorgde voor blokkades van het stadhuis om het stadsbestuur tot meer macht voor de burger te dwingen. Ook maakte hij gebruik van communicatiemiddelen: pamfletten, kranten en groepsbijeenkomsten. Uiteindelijk lukte het in 1786 om zijn doel te bereiken: een democratisch stadsbestuur te Utrecht. In 1786 had Ondaatje zijn universitaire studie al opgegeven. Maar hij had beslissende ontwikkelingen in gang gezet, en dat nog tijdens zijn studie! Op de foto is te zien de zitting van de Eerste Nationale Vergadering in Den Haag (1797).

Utrecht
Time Machine
© 2023 Utrecht Time Machine
Geolocatie wordt niet ondersteund door jouw browser
Je hebt geen toestemming gegeven voor geolocatie
Informatie voor geolocatie is niet beschikbaar
Geolocatie ophalen duurde te lang
Onbekende fout: probeer opnieuw
Utrecht
Time Machine