Kaart
Menu

Wie was Joachim Hendrik Kromhout?

Joachim Hendrik Kromhout werd geboren in 1835

Zijn militaire loopbaan begon al erg vroeg. Op 17-jarige leeftijd werd hij reeds als cadet toegelaten tot de Koninklijke Militaire Academie voor het Wapen der Genie.

Wat is de genie?

Genisten zijn gevechtsondersteuners. Zij verbinden oevers door het slaan van bruggen en het leggen van pontons.

Na een reeks promoties...

werd Kromhout in 1872 naar Engeland afgevaardigd. Daar woonde hij manoeuvres bij. Het legerbestuur vond hem een modelofficier.

Je moest altijd wel op je hoede zijn

Kromhout had de gewoonte zijn onderhorigen op de kazerne aan de Biltstraat voor plotselinge oplossingen te stellen. Hier is bijvoorbeeld een man te water geraakt; diegenen die dan bij de redding de meeste energie en handigheid toonden, kwamen in aanmerking voor bevordering. Kromhout zou tijdens zijn militaire loopbaan vele publicaties op militair gebied het licht doen zien. Hij schreef bijvoorbeeld over de vestingwerken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Utrecht
Time Machine
© 2022 Utrecht Time Machine
Geolocatie wordt niet ondersteund door jouw browser
Je hebt geen toestemming gegeven voor geolocatie
Informatie voor geolocatie is niet beschikbaar
Geolocatie ophalen duurde te lang
Onbekende fout: probeer opnieuw
Utrecht
Time Machine