Kaart
Menu

Weet jij wie de eerste vrouwelijke student was?

...Aletta Jacobs?

Tijdens de geschiedenisles wordt vaak geleerd dat Aletta Jacobs (foto) de eerste vrouwelijke student was in Nederland. Maar was zij dat ook? We weten in ieder geval dat Aletta Jacobs de eerste afgestudeerde vrouwelijke student was. De vraag wie nou de eerste vrouwelijke student was, is nog niet beslecht. Wie de naam Anna Maria van Schurman kent, zegt namelijk van niet. Zij was de eerste studente aan de universiteit van Utrecht, maar ook in Nederland en zelfs in Europa.

“De Nederlandse Minerva”

'De Nederlandse Minerva' werd Anna Maria van Schurman ook wel genoemd. Niet onterecht: ze kende onder andere Latijn, Grieks, Hebreeuws, Aramees, Syrisch, Samaritaans, Arabisch en Ethiopisch. Daarnaast blonk ze uit in theologie, schilderen, beeldhouwen, kalligraferen en borduren. Een vrouw met vele talenten.

Keulen, November 1607

Keulen, november 1607. Anna Maria van Schurman is geboren. Ze heeft drie oudere broers. Als Anna Maria drie jaar is moet het gezin vluchten vanwege een religieuze vervolging. Al gauw komt het gezin in Nederland terecht.

Latijn voor de elite...

Ten tijde van de Renaissance is het normaal dat kinderen van de elite thuis geschoold worden, zo ook de broers van Anna Maria. In 1618 wonen ze op het Domplein. Ze krijgen les in Latijn, maar vinden het lastig. Anna Maria luistert aandachtig mee terwijl ze aan haar Frans werkt. Wanneer haar broers het juiste antwoord niet weten roept zij dit door de kamer. Vader Frederik is verbaasd. Vanaf dan krijgt ook Anna Maria les in Latijn.

Latijn voor het leven

Het besluit om Anna Maria Latijn te laten leren blijkt essentieel voor haar leven. Om toegelaten te worden tot de onderwijsinstellingen moest je Latijn beheersen, want dat was daar de voertaal. Alleen jonge mannen die thuis of op school Latijn hadden geleerd konden de colleges volgen.

Utrecht
Time Machine
© 2023 Utrecht Time Machine
Geolocatie wordt niet ondersteund door jouw browser
Je hebt geen toestemming gegeven voor geolocatie
Informatie voor geolocatie is niet beschikbaar
Geolocatie ophalen duurde te lang
Onbekende fout: probeer opnieuw
Utrecht
Time Machine