Kaart
Menu

Wat heeft Jan daar in zijn rechterhand?

Het verdrag van de Unie van Utrecht!

Als je goed kijkt, zie je bij de rechterhand van het standbeeld een papier met de cijfers 1579. Dit is het jaar waarin de Unie van Utrecht werd gesticht.

Jan van Nassau ondertekende het verdrag

In de kapittelzaal van de Domkerk werd de Unie van Utrecht op 23 januari 1579 ondertekend. Tegenwoordig is dit de aula van het Academiegebouw. Ter herdenking werd dit moment vierhonderd jaar later in 1979 nagespeeld (zie foto).

Samenwerking van noordelijke Nederlandse gewesten

De Unie van Utrecht was een verbond tussen de noordelijke gewesten (de oranje gebieden op de kaart). Zij vochten gezamenlijk tegen de Spanjaarden. Uiteindelijk leidde deze samenwerking tot de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Trots van Utrecht

Op veel plaatsen in de stad wordt de Unie van Utrecht herdacht. Hier zie je bijvoorbeeld de ondertekening van het verdrag afgebeeld op de Oudegracht. Je vindt dit werk aan de waterzijde, onder de lantaarnpaal ter hoogte van Oudegracht 158 (Winkel van Sinkel).

Zelfs de burgermeester ging verkleed!

Hier zie je Henk Vonhoff verkleed als Jan van Nassau voor de opening van het vernieuwde Domplein. Hij was burgemeester van Utrecht tussen 1974 en 1980.

Utrecht
Time Machine
© 2023 Utrecht Time Machine
Geolocatie wordt niet ondersteund door jouw browser
Je hebt geen toestemming gegeven voor geolocatie
Informatie voor geolocatie is niet beschikbaar
Geolocatie ophalen duurde te lang
Onbekende fout: probeer opnieuw
Utrecht
Time Machine