Kaart
Menu

Wat gebeurde er rondom Quint?

We hebben allemaal wel eens van de Franse Revolutie gehoord

Maar wist je dat drie jaar voor de bestorming van de Bastille in Parijs, in de Nederlanden, en met name in Utrecht, al een revolutie plaatsvond? Die Utrechtse revolutie trok de aandacht van velen: 'Het oog van de natie is op Utrecht gericht,' schreef een tijdgenoot over de gewapende Utrechters. Op de afbeelding zie je de patriotten op de Neude bij een eedaflegging.

Overal in Nederland rommelde het...

De 'patriottenbeweging' verzette zich flink tegen de macht van stadhouder Willem V en zijn aanhangers. Deze ontevreden burgers eisten een eerlijker bestuur en meer invloed van het volk.

Het leger van de stadhouder bestond uit ingehuurde buitenlanders

Als eerste wilden de patriotten het militaire personeel vervangen door bewapende burgers van eigen bodem voor de stedelijke verdediging. Dat zou de macht van Willem V, opperbevelhebber van de huurlingen, flink aantasten. Op den duur zou er een abrupt einde komen aan de heerschappij van Willem V. Zijn vertrek naar Groot-Brittannië is te zien op de afbeelding.

De Patriottenbeweging had aanhang in alle provincies, maar Utrecht was het centrum

Hoe kwam dat? Mensen waren erg ontevreden. De stadhouder had in de provincie Utrecht verregaande macht en hij liet deze uitoefenen door een zeer gehate en corrupte figuur: Willem Nicolaas Pesters. Wie niet tot de getrouwen van de man op de afbeelding behoorde, had weinig kans op goed werk. Met zijn charisma en leiderschap gebruikte Quint Ondaatje deze onvrede om burgers meer invloed te geven.

Utrecht
Time Machine
© 2023 Utrecht Time Machine
Geolocatie wordt niet ondersteund door jouw browser
Je hebt geen toestemming gegeven voor geolocatie
Informatie voor geolocatie is niet beschikbaar
Geolocatie ophalen duurde te lang
Onbekende fout: probeer opnieuw
Utrecht
Time Machine