Kaart
Menu

Wat is de Hollandse waterlinie?

In de jaren 1816-1824 worden rondom Utrecht diverse forten aangelegd

De eerste forten bestonden slechts uit aardwerk zonder bebouwing en omgeven door een gracht.

Fort Hoofddijk was een onderdeel van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie

De waterlinie was een 19de-eeuwse verdedigingslinie. Het bestond vooral uit onderwaterzetting met behulp van sluizen om de vijand tegen te houden. De Waterlinie moest de grote steden in het westen van Nederland beschermen.

Op plekken die te hoog lagen werden forten gebouwd

Die waren tot aan de Tweede Wereldoorlog in gebruik. Als het gebied tot kniehoogte onder water werd gezet, zouden de wegen en sloten niet zichtbaar zijn. Voor aanvallende troepen die kanonnen en granaten meesleurden was het vrijwel onmogelijk door het natte gebied te trekken of te varen. De linie bestaat dus voornamelijk uit gebieden die onder water gezet konden worden, maar dit was niet overal mogelijk. De forten beschermden de waterkeringen en de inlaatpunten die niet onder water konden worden gezet.

Utrecht
Time Machine
© 2023 Utrecht Time Machine
Geolocatie wordt niet ondersteund door jouw browser
Je hebt geen toestemming gegeven voor geolocatie
Informatie voor geolocatie is niet beschikbaar
Geolocatie ophalen duurde te lang
Onbekende fout: probeer opnieuw
Utrecht
Time Machine