Kaart
Menu

Wanneer heb jij voor het laatst een cadeau aan de universiteit gegeven?

De burgers van Utrecht in 1886...

Het auditorium in het Academiegebouw stamt uit 1462. Vroeger was deze kapittelzaal verbonden aan de Domkerk en werd deze ruimte door priesters als vergaderzaal gebruikt. Ze moesten dan door de tuin van het Pandhof, tussen de Domkerk en het Academiegebouw. Vele jaren later, in 1579, werd de Unie van Utrecht getekend in het auditorium. Deze schriftelijke overeenkomst tussen enkele Nederlandse gewesten staat ook wel bekend als het begin van de Nederlandse natie en maakte godsdienstvrijheid tot een recht. Je staat dus voor een belangrijke plek! Bij de oprichting van de universiteit in 1636 deed de stad het auditorium cadeau. Vanaf toen konden hier colleges gegeven worden.

Lachen naar het vogeltje!

Bij het 250 jaar bestaan van de universiteit gaven de burgers van Utrecht het Academiegebouw als cadeau. De universiteit groeide steeds meer en het Academiegebouw breidde steeds meer uit.

Lachen naar het vogeltje!

De meeste afstudeerceremonies worden ook nu nog in het Academiegebouw gehouden. Zie je wel eens iemand met een gele koker voor de deur staan? Veel studenten gebruiken de mooie achtergrond van het Academiegebouw om een afstudeerfoto te maken.

Utrecht
Time Machine
© 2023 Utrecht Time Machine
Geolocatie wordt niet ondersteund door jouw browser
Je hebt geen toestemming gegeven voor geolocatie
Informatie voor geolocatie is niet beschikbaar
Geolocatie ophalen duurde te lang
Onbekende fout: probeer opnieuw
Utrecht
Time Machine