Kaart
Menu

Waarom kreeg de faculteit Diergeneeskunde een plekje op De Uithof?

Een snelle groeifase

Na stagnatie in de crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog maakte de faculteit vanaf omstreeks 1960 een snelle groeifase door. Door veel mensen werd meer tijd en geld besteed aan hobby's, waaronder het houden van allerlei dieren voor gezelschap, recreatie en sport.

Daarnaast werd de veehouderij nog verder uitgebreid door schaalvergroting en intensivering

De vraag naar dierenartsen steeg hierdoor enorm. Niet alleen in de praktijk maar ook bij de faculteit groeide het patiëntenaanbod sterk.

Daardoor werd in de periode 1967-1988 een verhuizing vanuit de binnenstad naar De Uithof noodzakelijk

Uitgebreide en moderne faciliteiten waren immers te vinden in het universiteitscomplex.

Utrecht
Time Machine
© 2022 Utrecht Time Machine
Geolocatie wordt niet ondersteund door jouw browser
Je hebt geen toestemming gegeven voor geolocatie
Informatie voor geolocatie is niet beschikbaar
Geolocatie ophalen duurde te lang
Onbekende fout: probeer opnieuw
Utrecht
Time Machine