Kaart
Menu

Waarom is de toren afgebroken?

Waarom is de toren afgebroken?

In de jaren rond 1830 werd duidelijk dat de stadsmuur als bescherming van de stad geen nut meer had. Besloten werd om de muur en alle poorten af te breken. Dit tegeltableau laat de situatie in 1830 zien, kort voor het afbreken van de stadsmuur en het afgraven van de wal, de eerste fase van de uitvoering van het plan dat architect Zocher maakte. Op de vrijgekomen grond werd later de Van Asch van Wijckskade aangelegd, genoemd naar de burgemeester onder wiens leiding dit grootscheepse stadsverfraaiingsproject plaats vond.

De grote steenmassa op de achtergrond is het bastion Morgenster, ooit gebouwd om de Weerdpoort te beschermen. Het werd in 1838 gesloopt.

Utrecht
Time Machine
© 2023 Utrecht Time Machine
Geolocatie wordt niet ondersteund door jouw browser
Je hebt geen toestemming gegeven voor geolocatie
Informatie voor geolocatie is niet beschikbaar
Geolocatie ophalen duurde te lang
Onbekende fout: probeer opnieuw
Utrecht
Time Machine