Kaart
Menu

Waar komen deze straatnamen vandaan?

Op de plek van de QR-tegel vind je interessante straatnamen

Op deze plek zie je drie verschillende straatnaambordjes die verwijzen naar professoren. Dekhuyzen, Vermeulen en De Blieck waren alle drie als hoogleraar veeartsenijkunde verbonden aan de Hogeschool Utrecht.

Maar eentje springt ertussenuit

Hoewel deze drie hoogleraren het tot een straatnaam hebben geschopt, heeft een collega van hen nog meer zijn sporen verdiend in Utrecht...

Grondlegger van de Utrechtse diergeneeskunde

Hoogleraar Alexander Numan werd gezien als de grondlegger van de diergeneeskunde in Nederland. Hij was directeur van de Veeartsenijschool van 1826 tot 1851.

Zichtbaarheid op De Uithof

Op De Uithof is er een gebouw naar hem vernoemd: het Alexander Numangebouw, onderdeel van de faculteit Diergeneeskunde.

En hoe heet de straat langs het water van de Biltse Grift?

Juist! De straat waaraan dit gebouw staat is later naar hem vernoemd: de Alexander-Numankade.

Utrecht
Time Machine
© 2023 Utrecht Time Machine
Geolocatie wordt niet ondersteund door jouw browser
Je hebt geen toestemming gegeven voor geolocatie
Informatie voor geolocatie is niet beschikbaar
Geolocatie ophalen duurde te lang
Onbekende fout: probeer opnieuw
Utrecht
Time Machine