Kaart
Menu

Strijd in Utrecht: Patriotten vs. Oranjegezinden

Strijd in Utrecht: Patriotten vs. Oranjegezinden

Eind 18de eeuw nemen de politieke tegenstellingen in Utrecht toe. Aan de vooravond van de Bataafs-Franse tijd heeft stadhouder Willem V de macht in de Republiek. Hij is een nazaat van Willem van Oranje. Zijn aanhangers worden daarom Oranjegezinden of Orangisten genoemd. Met name in het gewest Utrecht heeft hij de zaak stevig onder controle. Hier hebben de Oranjes ook veel bezittingen, zoals in Soest en IJsselstein. Maar er zijn ook steeds meer mensen die ontevreden zijn met het bestuur van Willem V.

Lees het hele verhaal op website 'Utrecht Altijd'

Utrecht
Time Machine
© 2023 Utrecht Time Machine
Geolocatie wordt niet ondersteund door jouw browser
Je hebt geen toestemming gegeven voor geolocatie
Informatie voor geolocatie is niet beschikbaar
Geolocatie ophalen duurde te lang
Onbekende fout: probeer opnieuw
Utrecht
Time Machine