Kaart
Menu

Hoe word je een ridderbroeder?

Voor het lidmaatschap werd men op jonge leeftijd al aangemeld

Als je geluk had kwam er een plek vrij, en dan moest je bewijzen van adellijke afstamming te zijn. Een kwartierstaat met vier adellijke grootouders was het toelatingsdocument. Op de afbeelding zie je een kwartierstaat van Caspar Anthony van Haersolte uit 1762.

Inderdaad, niet iedereen werd zomaar ridderbroeder

De kandidaat wachtte in een aparte ruimte van de hoofdzetel van de balije tot de meester hem ophaalde. Een balije is de naam voor een samenvoeging van een aantal bestuurlijke eenheden, met als hoofd een bestuurder, de meester, van een ridderlijke orde. De meester leidde de kandidaat naar de grote zaal (de kapittelzaal) waar in een kring alle leden van het kapittel zaten. De aspirant knielde en beantwoordde allerlei vragen ter bevestiging van zijn adellijke afkomst.

Vervolgens beloofde het aspirant-lid...

de zieken te dienen, het Heilige Land en andere gebieden tegen de vijanden van God te beschermen, over beraadslagingen in de orde te zwijgen, de statuten te respecteren en niet zonder toestemming de orde te verlaten. Een stuk van de statuten is te zien op de afbeelding. Was men eenmaal ingetreden, dan gold de intrede voor het leven.

De kandidaat zwoer zijn kuisheid te bewaren...

Ook legde de kandidaat een eed van armoede en gehoorzaamheid af. Die gehoorzaamheid gold aan God, de regels en de grootmeester, zoals Albert Carel baron Snouckaert van Schauburg, landcommandeur van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (1838-1841).

Na het afleggen van de eed...

kreeg de nieuwe broeder in de kapel van de vesting waar de ceremonie plaatsvond een witte mantel omgehangen, zwaard en schild omgebonden, en werd hij tot ridder geslagen in een houding en uitrusting zoals te zien op de afbeelding. De orde eindigde de ceremonie met een mis, waaraan de nieuwe ridder deelnam.

De Duitse Orde bleef tot de 17de en 18de eeuw een gemeenschap van katholieke ridders en verplegers, totdat...

de Reformatie een breuk binnen het westerse christendom tussen protestanten en katholieken veroorzaakte. Daardoor veranderde de Orde in een protestantse instelling. Het beheer van de rijke bezittingen van de leden was nu het voornaamste doel van de Duitse Orde. Als gevolg van de Reformatie raakte de ene na de andere commanderij in verval. Toch bleef de Balije van Utrecht bestaan.

Wat betekent de Balije van Utrecht tegenwoordig voor Nederland?

Nog steeds bestaat het bestuur uit tien commandeurs, een landcommandeur en een rechterhand van de landcommandeur. De orde is nu een liefdadigheidsinstelling die schenkingen doet uit de opbrengst van haar nog bestaande bezittingen. De hulp gaat uit naar ouderen, gehandicapten, en theologiestudenten.

Utrecht
Time Machine
© 2022 Utrecht Time Machine
Geolocatie wordt niet ondersteund door jouw browser
Je hebt geen toestemming gegeven voor geolocatie
Informatie voor geolocatie is niet beschikbaar
Geolocatie ophalen duurde te lang
Onbekende fout: probeer opnieuw
Utrecht
Time Machine