Kaart
Menu

Een koninklijke immigrant

Het "Konijn van olland"

'Iek ben Konijn van Olland.' Met deze ijsbreker stelde Lodewijk Napoleon Bonaparte zich als koning voor. De Nederlandse bevolking moest er nog lang om lachen.

Hup, Holland!

Lodewijk Napoleon zette zich erg in voor de Hollandse zaak; veel meer dan zijn 'grote' broer de keizer wenselijk vond. De grote karakterverschillen tussen beiden zorgde voor veel onderlinge ruzies en conflicten. De koning probeerde zelfs Nederlands te leren. Ook toonde hij zijn medeleven bij rampen en probeerde hij de kunsten en wetenschappen te stimuleren. Dat alles was uiteindelijk niet naar de zin van de keizer, die zijn broer tot aftreden dwong. Met de woorden 'Hollanders, nimmer zal ik een goed en deugdzaam Volk vergeten, zooals gy zyt: Myne laatste gedachte, zoowel als myne laatste zugt, zullen voor uw geluk zyn' nam de koning in 1810 afscheid.

Hoe waren de feestjes van de Koning?

In 1807 liet Lodewijk Napoleon een paleis inrichten op de hoek van de Drift en de Wittevrouwenstraat. In dat jaar begonnen tweehonderd werklieden met een spoedverbouwing en in 1809 werd ook het nieuwe gedeelte voltooid. Al snel bleek dat het paleis te klein was. Diners voor een groot aantal gasten konden er niet worden gegeven. Dan maar naar Amsterdam om te feesten!

Utrecht
Time Machine
© 2023 Utrecht Time Machine
Geolocatie wordt niet ondersteund door jouw browser
Je hebt geen toestemming gegeven voor geolocatie
Informatie voor geolocatie is niet beschikbaar
Geolocatie ophalen duurde te lang
Onbekende fout: probeer opnieuw
Utrecht
Time Machine