Kaart
Menu

Een fantastische façade

Klassiek, maar niet heel oud

Hoewel de architectuurstijl van dit gebouw doet denken aan de renaissance, is het pas in 1893 gebouwd.

De wedergeboorte van een wedergeboorte?

Deze stijl wordt neorenaissance genoemd, waarbij werd teruggegrepen naar de renaissancearchitectuur. De renaissance was op haar beurt geïnspireerd op de klassieke bouwstijl van de Grieken en de Romeinen.

En toch moderne motieven?

Op de voorgevel zijn vele engeltjes te vinden, bijvoorbeeld in de vier witte vlakken boven de voordeur. Hoewel het afbeelden van engelen doet denken aan een oude tijdgeest, is een van die engeltjes met iets merkwaardigs bezig...

Toepasselijk voor dit gebouw: een onderzoekende engel!

Kijk maar eens goed, links van het timpaan boven de voordeur. Het engeltje kijkt door een microscoop!

Utrecht
Time Machine
© 2022 Utrecht Time Machine
Geolocatie wordt niet ondersteund door jouw browser
Je hebt geen toestemming gegeven voor geolocatie
Informatie voor geolocatie is niet beschikbaar
Geolocatie ophalen duurde te lang
Onbekende fout: probeer opnieuw
Utrecht
Time Machine