Kaart
Menu

Bestonden tweehonderd jaar geleden ook dierenartsen?

Vanaf 1821 verandert het vak van een ambacht dat werd uitgeoefend door hoefsmeden...

in een beroep van academisch opgeleide professionals. Diezelfde academici draaiden hun hand niet om voor een keizersnede of een openhartoperatie.

Ze genoten niet onmiddellijk een hoge status

Als gevolg van een hogere consumptie en export van vlees en zuivel aan het begin van de 20ste eeuw kwam de veehouderij verder tot ontwikkeling. De vraag naar gezondheidszorg voor productiedieren nam hierdoor sterk toe.

Niet ter discussie

Aan het begin van de 21ste eeuw staan de positie van de dierenarts en het nut van de diergeneeskunde voor de samenleving niet ter discussie. Dat hangt nauw samen met de veranderde functie en betekenis van het dier in de moderne samenleving, en de daaruit voortvloeiende vraag naar diensten van de dierenarts.

Utrecht
Time Machine
© 2022 Utrecht Time Machine
Geolocatie wordt niet ondersteund door jouw browser
Je hebt geen toestemming gegeven voor geolocatie
Informatie voor geolocatie is niet beschikbaar
Geolocatie ophalen duurde te lang
Onbekende fout: probeer opnieuw
Utrecht
Time Machine