Willem Arntsz Huis

Agnietenstraat 2

Willem Arntsz Huis
De gevelsteen van het Willem Arntsz Huissource: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 51530. Fotodienst GAU

Willem Arntsz Huis

Agnietenstraat 2

Willem Arntsz was een belangrijk Utrechts burger in de vijftiende eeuw. Hij werd ook wel Willem van de Heilige Landen genoemd, omdat hij een reis naar het Heilige Land (Palestina, huidig Israël) had gemaakt. In het oosten had Arntsz kennisgemaakt met een andere wijze van omgaan met geesteszieken, die in West-Europa vooral vermeden en veracht werden. Soms dachten mensen ook dat mentale ziekten werden veroorzaakt door bezetenheid van de duivel of hekserij. 'Krankzinnigen' waren niet welkom in gasthuizen, ook niet in het St. Bartholomeus Gasthuis in Utrecht. Willem laat daarom in zijn testament geld na om een gasthuis speciaal voor geesteszieken op te richten. Het Willem Arntsz Huis werd in 1461, enkel jaren na Willems dood, gesticht.

exploreArea