Weerdpoort

Weerdsingel Oostzijde

Weerdpoort
De Weerdpoort in 1830 op een tekening van Remy A. Haanen (1812-1894).source: Het Utrechts Archief

Weerdpoort

Weerdsingel Oostzijde

De Weerdpoort was een van de vier grote stadspoorten van Utrecht. Deze poort werd in de vijftiende eeuw gebouwd om de toegang tot de Oudegracht aan de noordkant te bewaken, zowel over het water als over de weg die er aan de oostkant langs liep. De Weerdpoort bestond uit een hoofdpoort en een voorpoort met twee ronde torens, verbonden door een hoge muur. De poorttorens beheersten de toegangsbrug over de stadsbuitengracht. Dit was een vaste brug met een opklapbaar gedeelte.

readMore

Op de plaats waar de Oudegracht overgaat in de Vecht lag in de middeleeuwen een 'waard' of 'weerd', een vlak landschap tussen de waterlopen. Rond 1300 ontstond hier buiten de stadsmuur een voorstadje. Dit werd al snel ommuurd en kreeg zo de naam Bemuurde Weerd. De voorstad had veel bedrijvigheid die men liever niet in de stad zelf had, vanwege brandgevaar, stankoverlast of transportproblemen. De Weerd leende zijn naam uit aan de hele omgeving: Weerdsingel, Weerdpoort, Weerdbrug, Weerdsluis en zelfs café Weerdzicht is ernaar genoemd.

exploreArea