Kaart
Menu
Lantaarnconsole van de Unie van Utrecht ter hoogte van de Oudegracht 158, maker Jeanot Bürgi.
Wikipedia
Creative Commons Licence

Unie van Utrecht: totstandkoming, trots en tegenstanders

Oudegracht 158

Bijgedragen door

Jan van Nassau aan het woord — 'Na maandenlang onderhandelen is het moment aangebroken, straks wordt hierboven bij het stadhuis de officiële inhoud van de Unie van Utrecht bekendgemaakt. Het eerste ontwerp voor de Unie van Utrecht was gemaakt in opdracht van mijn broer Willem van Oranje. Daarna heb ik het van hem overgenomen. Ik heb alle partijen bij elkaar gebracht voor onderhandelingen. Dit ging niet zonder slag of stoot, kan ik je vertellen. Zo stond het Utrechtse stadsbestuur lijnrecht tegenover de geestelijken. En zelfs binnen mijn familie heerste geen eensgezindheid. Zo is mijn broer, hoewel hij de religievrede eerbiedigt, teleurgesteld over het eindresultaat. Hij vindt dat ik te veel ruimte heb gelaten voor de calvinisten en weigert een handtekening onder het verdrag te zetten. Ik ben daarentegen trots op het eindresultaat!'

Lees meer over deze plek

Op veel plaatsen in de stad wordt de Unie van Utrecht herdacht, net als bij dit beeld onder aan een lantaarnpaal langs de Oudegracht. Utrecht is trots op het verdrag. Maar de ondertekening van het verdrag zelf gaat niet zonder slag of stoot. Er is sprake van verdeeldheid tussen de geestelijkheid en het Utrechtse stadsbestuur. De kwestie? Acceptatie van het calvinisme of vasthouden aan het katholicisme. Uiteindelijk wordt met de ondertekening van het verdrag vastgelegd dat niemand meer vervolgd mag worden omwille van het geloof. Een maand na de ondertekening kondigt het Utrechtse stadsbestuur zelf algemene religievrede af. Dit zet in Utrecht de deur open naar een verdere verbreiding van het calvinisme.

Korte verhalen

Kaart

Geolocatie wordt niet ondersteund door jouw browser
Je hebt geen toestemming gegeven voor geolocatie
Informatie voor geolocatie is niet beschikbaar
Geolocatie ophalen duurde te lang
Onbekende fout: probeer opnieuw
Utrecht
Time Machine
© 2023 Utrecht Time Machine
Geolocatie wordt niet ondersteund door jouw browser
Je hebt geen toestemming gegeven voor geolocatie
Informatie voor geolocatie is niet beschikbaar
Geolocatie ophalen duurde te lang
Onbekende fout: probeer opnieuw
Utrecht
Time Machine