Unie van Utrecht: het beleg van kasteel Vredenburg

Oudegracht 17

Unie van Utrecht: het beleg van kasteel Vredenburg
Het beleg van het Kasteel Vredenburg te Utrecht, geschilderd door Joost Cornelisz Droochsloot. Met op de voorgrond Trijn van Leemput met een houweel, vooruitlopend op haar voortrekkersrol bij de afbraak van het kasteel.source: Centraal Museum

Unie van Utrecht: het beleg van kasteel Vredenburg

Oudegracht 17

'Mijn man kwam een paar dagen geleden terug van een raadsoverleg dat wéér ging over de verovering van kasteel Vredenburg op de Spanjaarden. Die ellendelingen hebben we dan wel verjaagd maar het kasteel staat er nog. En ik kan je vertellen dat dat voor ons Utrechters echt een doorn in het oog is. Uiteindelijk was ik er klaar mee. Ik zei tegen mijn man ‘och jullie mannen praten te veel, laat dit maar aan mij over!’. Dus toen heb ik een groep mensen verzameld en zijn we met hamers en bijlen richting het kasteel gegaan. Binnen drie dagen was het hele kasteel afgebroken. Utrechters vinden mij een heldin, maar ik zeg: opgeruimd staat netjes!'

readMore

Op 8 november 1576 ondertekenen de zeventien opstandige gewesten van de Nederlanden de Pacificatie van Gent. Er wordt besloten om de Spanjaarden te verjagen. Het gevolg was het aanbreken van een roerige periode. Kasteel Vredenburg wordt versterkt met extra Spaanse soldaten die vanuit het kasteel de kanonnen op de stad richten. Dit laten de Utrechters niet op zich zitten en op hun beurt plaatsen ze kanonnen op kerktorens en hoge huizen die vervolgens op het kasteel worden gericht. De Spanjaarden zitten als ratten in de val, hun eigen val notabene! Na onderhandelingen met de Utrechters vertrekken ze op 11 februari 1577 via de Catharijnesingel uit de stad. Hierna eisen de Utrechters dat het kasteel afgebroken moet worden. Als dit wordt geweigerd door het stadsbestuur, nemen de Utrechters de heft in eigen hand. Op 2 mei rukt een boze menigte op naar kasteel Vredenburg. Weg ermee!

exploreArea