Unie van Utrecht: de Bloedraad van Alva

Vredenburgplein

Unie van Utrecht: de Bloedraad van Alva
In een open hof zit Alva op een troon achter een grote tafel waaraan zijn raadsheren. Een man knielt voor de raad neer. Rechtsachter wordt een man onthoofd.source: Collectie Rijksmuseum

Unie van Utrecht: de Bloedraad van Alva

Vredenburgplein

'Excuus, maar ik moet even fluisteren. Oh, wat heb ik mijzelf in de nesten gewerkt! Ik begon met zo veel goede moed, maar ik heb het geweten, hoor. Ik was er werkelijk van overtuigd dat er na onze protesten naar ons geluisterd zou worden, dat wij calvinisten eindelijk vrij mochten spreken. Maar het tegenovergestelde gebeurde toen Alva naar Utrecht kwam en die vervloekte Bloedraad opstelde. Ieder van ons die ook maar enigszins zijn stem durfde verheffen wordt nu opgespoord en veroordeeld. Daarom zit ik nu ergens ondergedoken. Ik vrees niet alleen voor mijn eigen leven, maar ook voor iedereen die mij helpt…'

readMore

Veel Utrechters hadden enthousiast meegewerkt aan de Beeldenstorm van augustus 1566. Ondanks dat de Jacobikerk een maand later alweer in katholieke handen zou zijn, verspreiden de calvinistische ideeën zich steeds meer door de stad. Dit nieuws komt ook bij koning Filips II in Spanje terecht. Hij ziet de Beeldenstorm niet alleen als openlijke ketterij maar ook als opstand tegen zijn gezag. In zijn ogen moeten alle deelnemers van deze onlusten gestraft worden, zo ook de betrokken Utrechters. Onder leiding van landvoogd Alva wordt daarom de Raad van Beroerten. Maar, Alva gaat al snel een stap verder: alle opstandelingen en ketters die iets te maken hadden met de Beeldenstorm worden opgespoord en berecht. Onder de Utrechters wordt de Raad van Beroerten al snel de Bloedraad genoemd. 

exploreArea