Studentenverenigingen

Janskerkhof 14

Studentenverenigingen
Studentsource: Het Utrechts Archief

Studentenverenigingen

Janskerkhof 14

Je staat hier op het Janskerkhof, waar diverse sporen van het studentenleven te vinden zijn. Utrecht is een studentenstad. Sinds het begin van de universiteit is het studentenleven onlosmakelijk met de stad verbonden.

readMore

Het grote gele burchtachtige gebouw voor je wordt P.H.R.M. (Placet hic Requiescere Musis: het behaagt de muzen hier te rusten) of 'het gele kasteel' genoemd en is de sociëteit van het Utrechts Studenten Corps. Als je over het bruggetje naar de Drift loopt zie je op nummer 19 Hestia, de sociëteit van de Utrechtsche Vrouwelijke Studentenvereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Utrecht. Beide zijn de enige ongemengde corporale verenigingen van Nederland. Maar Utrecht is vele studentenverenigingen rijk.

exploreArea