Stedehuys, Woerden

Kerkplein 6

Stedehuys, Woerden
Stadsmuseum Woerdensource: Stadsmuseum Woerden

Stedehuys, Woerden

Kerkplein 6

Anno 2010 is het als stadsmuseum in gebruik. De Vroedschapszaal werd tot 1889 gebruikt door het stadsbestuur om te vergaderen, en voor rechtspraak. De onderste verdieping van het stenen gebouw werd gebouwd in 1501, voor een bedrag van 450 gulden. Eerder stond op dezelfde plaats een houten optrek met rieten dak, dat ook als 'raadhuis' werd gebruikt. In eerste instantie werd het gebouw alleen gebruikt voor bijeenkomsten, pas in 1538 nam een secretaris betrekking in het gebouw als kantoor, en werd het meer een stadhuis zoals we het nu kennen. Bron wiki

exploreArea