Pieterskerk

Pieterskerkhof 3

Pieterskerk
Tekening van de Pieterskerk door H. van Oort, 1824source: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 35954.

Pieterskerk

Pieterskerkhof 3

De Pieterskerk is één van Utrechts oudste kerken, het is zelfs ouder dan de Domkerk en de Utrechtse stadsrechten! Op 1 mei 1048 werd de Pieterskerk door bisschop Bernold ingewijd. Het is een romaanse kerk met grote zuilen in het schip, gehouwen uit één stuk rode zandsteen, en een crypte onder het koor. De Pieterskerk was een kapittelkerk, wat betekent dat de kerk niet bedoeld was voor gewone burgers, zoals de parochiekerken (bijvoorbeeld de Buurkerk), maar voor een gemeenschap van kanunniken. Zij leefden in een afgesloten, opzichzelfstaande enclave, daar hadden de wereldlijke bestuurders niks over te zeggen. De gemeenschap en hun leefgebied, de Pieterskerk en het hele Pieterskerkhof waren immuun. Tegenwoordig is de Pieterskerk in gebruik als Waalse Kerk. (bron: Wikipedia)

exploreArea