Kaart
Menu
Interieur van het Huis van de Duitse Orde ni 1915 (Hofpoort, Nieuwegracht 7-9) te Utrecht: vergaderzaal.

Duitse huis

Springweg 25

Ooit was het Hotel Karel V het 13de-eeuwse hoofdkwartier van de Ridderlijke Duitsche Orde — Je staat voor een plek waar ridders, koningen en anonieme soldaten terugkeerden met talloze verhalen over hun bloederige avonturen.

Lees meer over deze plek

Duitse handelaars stichtten in de 12de eeuw in het huidige Noord-Israël een tijdelijk ziekenhuis vlak bij het strijdtoneel in het Heilige Land. Hieruit ontstond door toedoen van ridders en priesters de Duitse Orde. Dat is een geestelijke ridderorde die zich inzette voor zieke en gewonde pelgrims en ridders, en ridderbroeders kon uitzenden naar de strijdgebieden aan de randen van christelijk Europa. Door heel Europa kreeg de Duitse Orde bijdragen van rijke gelovigen, waaronder het stuk land waar je nu op staat.

De oudste delen van het gebouw stammen uit 1348. Pas in de 19de eeuw werd een vleugel toegevoegd als militair ziekenhuis. Zodoende verzorgden verpleegkundigen door de eeuwen heen hier gewonde soldaten, zoals die van Napoleons veldslagen en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Utrecht
Time Machine
© 2022 Utrecht Time Machine
Geolocatie wordt niet ondersteund door jouw browser
Je hebt geen toestemming gegeven voor geolocatie
Informatie voor geolocatie is niet beschikbaar
Geolocatie ophalen duurde te lang
Onbekende fout: probeer opnieuw
Utrecht
Time Machine