Kaart
Menu

De Abraham Kuyperstraat

Abraham Kuijperstraat

Bijgedragen door

De Abraham Kuyperstraat is vernoemd naar Abraham Kuyper, de oprichter van de eerste politieke partij in Nederland, de gereformeerde Anti-Revolutionaire Partij (ARP). Hij stichtte ook de Vrije Universiteit (VU) en was minister-president. De straat maakt deel uit van het eerste complex dat werd gebouwd door de woningstichting 'Eigen Haard', opgericht voor de gereformeerde leden van Rehoboth. In de verzuilde samenleving aan het begin van de vorige eeuw werden aparte woningbouwverenigingen voor verschillende religieuze groeperingen opgericht. Het complex grenst van de Amsterdamsestraatweg tot aan de Abraham Kuyperstraat en van de Marnixlaan tot aan de Keucheniusstraat, en is daarmee de zuidelijkste bebouwing van Zuilen.

Lees meer over deze plek

Het Museum van Zuilen heeft aan bezoekers de oproep gedaan om de mooiste, leukste, dierbaarste herinnering op papier te zetten. Voor de Abraham Kuyperstraat kregen zij het volgende verhaal van oud-bewoner Ds. Seinen:

In de Tweede Wereldoorlog werd op een dag in “onze wijk” een razzia gehouden. De Duitsers begonnen in de Groen van Prinstererstraat en heel veel jongens en jonge mannen uit die straat vluchtten naar bekenden in onze straat, de Abraham Kuyperstraat. Toen de Duitsers in de Groen van Prinstererstraat klaar waren gingen zij naar de volgende straat. Iedereen verwachtte dat dit de Abraham Kuyperstraat zou zijn. Het zou een dubbelslag geweest zijn, niet alleen de mannen van de Abraham Kuyperstraat immers, maar óók nog de mannen uit de Groen van Prinstererstraat die zich daar schuilhielden. Onze gebeden werden echter verhoord, er gebeurde een wonder: de Duitsers sloegen onze straat over en niemand werd opgepakt!

Lees het hele verhaal achter deze straat hier.

Kaart

Geolocatie wordt niet ondersteund door jouw browser
Je hebt geen toestemming gegeven voor geolocatie
Informatie voor geolocatie is niet beschikbaar
Geolocatie ophalen duurde te lang
Onbekende fout: probeer opnieuw
Utrecht
Time Machine
© 2023 Utrecht Time Machine
Geolocatie wordt niet ondersteund door jouw browser
Je hebt geen toestemming gegeven voor geolocatie
Informatie voor geolocatie is niet beschikbaar
Geolocatie ophalen duurde te lang
Onbekende fout: probeer opnieuw
Utrecht
Time Machine