Ooglijdersgasthuis

F.C. Dondersstraat 65

Ooglijdersgasthuis

Ooglijdersgasthuis

F.C. Dondersstraat 65

Als je vanaf de Biltstraat bent gekomen, dan zag je de linker toren van dit prachtige gebouw al lange tijd naar je kijken, turend over de F.C. Dondersstraat. Over kijken gesproken, wat gebeurde er precies in dit gasthuis voor ‘ooglijders’?

readMore

Ferdinand Cornelis Donders was de eerste oogarts van Nederland. Hij begon rond 1850 met het opzetten van een eigen oogheelkundige kliniek. In de loop van de negentiende eeuw is dit uitgebreid tot een volwaardig medisch instituut, met dit gebouw als hoogtepunt van Donders’ werk.

Het Ooglijdersgasthuis werd tussen 1892 en 1894 op deze plek gebouwd. Het gebouw is in 1902, 1938 en 1950 verbouwd en uitgebreid. Uiteindelijk verhuisde het Ooglijdersgasthuis als instituut in 1990 naar De Uithof, waardoor het gebouw onderdeel werd van de Hogeschool Utrecht. In 1999 fuseerde het Ooglijdersgasthuis met andere medische instituties tot het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht.

Tegenwoordig worden er verschillende appartementen en woningen in het voormalige Ooglijdersgasthuis gerealiseerd.

exploreArea