Missie / mission statement

English below

Utrecht Time Machine (UTM) gebruikt talloze historische artefacten en data en maakt deze voor iedereen toegankelijk, door ze op intuïtieve wijze aan hun locatie te verbinden, en met innovatieve technologie toegankelijk te maken. Hiermee draagt UTM bij aan de digitale en culturele geletterdheid in Utrecht. Met iedere smartphone en een speciale app kunnen geïnteresseerden kijken naar wie er waar woonde, werkte, handelde en consumeerde, tot tweeduizend jaar geleden. Met de komst van de Romeinen ontwikkelde Utrecht zich tot knooppunt in handelsnetwerken. Welke producten werden verhandeld en van waar kwamen ze en waar gingen ze naar toe, hoe veranderde het stads- en straatbeeld?

Het uitdagende is dat alle burgers van Utrecht bij kunnen dragen aan het succes van het project middels het opsturen, inscannen van foto’s, tekeningen en/of reproducties van schilderijen waarin het Utrechtse leven en gebouwen centraal staan.

English

Utrecht Time Machine uses countless historical artifacts and data and makes these accessible to everyone, by connecting them to their location in the world in an intuitive fashion, and making them obtainable through interactive technology. Through this, UTM contributes to the digital and cultural literacy in Utrecht. Using any smartphone and a special app, those interested can see who lived and worked where, more than 2000 years ago. When the Romans came, Utrecht became a trade junction – which goods were traded, where did they come from and where did they go, and how did this change the city? What elevates the concept is the fact that any citizen of Utrecht can contribute to the success of the project by sending in artifacts, scanning pictures and submitting original drawings, anything involving the life and buildings of Utrecht as it was.

* this is a beta version *